This page looks best with JavaScript enabled

Otevřené porty v Q3 2020

 ·  ☕ 1 min. čtení

Již dlouhou dobu sbírám ze služby Shodan data týkající se počtů veřejných IP adres, na nichž jsou otevřené různé porty a na nichž běží různé služby. Vzhledem k tomu, že změny těchto počtů v čase mohou být poměrně zajímavé, rozhodl jsem se začít publikovat (s kvartální periodou) grafy, které tyto změny zachycují. První sadu grafů můžete najít zde.
Všechny grafy se týkají globálních čísel, pro představu o situaci v České republice tak níže uvádím alespoň graf týkající se portu 3389, tedy služby RDP.

RDP
Sdílet