This page looks best with JavaScript enabled

Ohlédnutí za březnem 2015

 ·  ☕ 1 min. čtení

Zřejmě nejpodstatnější březnovou událostí v oblasti informační bezpečnosti se stalo objevení významné slabiny, zneužitelné útokem FREAK, v některých implemntacích TLS/SSL, včetně těch užívaných v operačních systémech Windows.
Vedle ní je vhodné zmínit nově objevenou kampaň vedenou proti společnostem energetického sektoru na středním východě. V rámci ní byl užíván trojan Laizok, malware vytvořený za účelem sběru dat o infikovaných počítačích, a další škodlivé programy, které útočníci na základě Laizokem získaných dat upravovali pro infekci konkrétních systémů.
Zmínku si zaslouží také dva velmi silné DDoS útoky, k nimž došlo v druhé polovině měsíce - cílem prvního útoku byly stránky Greatfire.org, cílem druhého pak stránky služby GitHub. Dle publikovaných informací byla zdrojem obou uvedených útoků Čína.
Na závěr ohlédnutí je vhodné zmínit, že v březnu byl také publikován útok Rowhammer, umožňující eskalaci práv pomocí změny hodnoty bitů v operační paměti počítače, založené na využití slabiny v hardwaru pamětí DDR3.

Sdílet