This page looks best with JavaScript enabled

Průmyslové systémy dostupné z internetu v ČR

 ·  ☕ 2 min. čtení

V pondělí jsem publikoval krátký článek věnovaný překvapivě vysokým počtům průmyslových systémů, resp. systémů komunikujících s pomocí standardních průmyslových protokolů, které jsou volně přístupné z internetu. Vzhledem k tomu, že tento článek se nicméně věnoval převážně celosvětové situaci, říkal jsem si, že by mohlo být zajímavé doplnit jej i o aktuální pohled na počty těchto systémů v České republice. Ten tak najdete níže.

Jak ukazuje následující graf, organizace Shadowserver Foundation v současnosti v ČR eviduje cca 450 průmyslových systémů, platformy Censys a Shodan pak udávají počty přes 1000, resp. přes 1100.

Počty průmyslových systémů detekovaných různými skenery v dubnu 2024

Mezi průmyslovými protokoly, kterými dostupné systémy komunikují, je pak dle platforem Censys a Shodan jednoznačně nejčastější Modbus - Shodan aktuálně eviduje přes 400 systémů, které jmenovaný protokol využívají, a Censys jich eviduje dokonce lehce přes 900. Zaznamenaný počet těchto systémů je citelně nižší v datech z Shadowserveru, nicméně vzhledem k tomu, že počet zařízení komunikujících protokolem Modbus je v datech Shadowserveru i celosvětově citelně nižší, než ten evidovaným zbylými dvěma platformami, lze předpokládat, že na vině je omezená schopnost tyto systémy identifikovat ze strany jmenované organizace, spíše než vysoké množství false-positive detekcí ze strany Censysu a Shodanu.

Počty systémů komunikujících různými průmyslovými protokoly detekované různými skenery v dubnu 2024

Níže uvedené grafy ukazují vývoj počtu průmyslových systémů dostupných z internetu v prostředí ČR evidovaného platformou Shodan. Zvláštní zmínku zaslouží, že z prvního grafu je patrné, že za poslední cca 3 roky se tento počet výrazně nezměnil a osciluje okolo hodnoty 1100.

Počty volně dostupných průmyslových systémů detekovaných v ČR od roku 2019 do současnosti
Zdroj: Shodan

Počty volně dostupných průmyslových systémů detekovaných v ČR od roku 2019 do současnosti - Modbux
Zdroj: Shodan

Počty volně dostupných průmyslových systémů detekovaných v ČR od roku 2019 do současnosti - S7
Zdroj: Shodan

Počty volně dostupných průmyslových systémů detekovaných v ČR od roku 2019 do současnosti - BACnet
Zdroj: Shodan

Počty volně dostupných průmyslových systémů detekovaných v ČR od roku 2019 do současnosti - Lantronix
Zdroj: Shodan

Počty volně dostupných průmyslových systémů detekovaných v ČR od roku 2019 do současnosti - KNXnet
Zdroj: Shodan

Sdílet