This page looks best with JavaScript enabled

SANS ISC Diary - Whose packet is it anyway: a new RFC for attribution of internet probes

 ·  ☕ 1 min. čtení

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center, v němž se podíváme na nedávno publikované RFC, které popisuje možný postup pro atribuci síťových skenů v prostředí internetu…

ISC diary
Sdílet