This page looks best with JavaScript enabled

SANS ISC Diary - Use of X-Frame-Options and CSP frame-ancestors security headers on 1 million most popular domains

 ·  ☕ 1 min. čtení

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na využívání bezpečnostních HTTP hlaviček bránících “framing” útokům na milionu nejvýznamnějších domén světa…

ISC diary
Sdílet