This page looks best with JavaScript enabled

Ve volně dostupném balíku dat uniklých z Facebooku jsou informace o více než milionu českých účtů

 ·  ☕ 2 min. čtení

Dnes se na internetu objevil balík dat obsahující informace o přibližně 533 milionech účtů ze sociální sítě Facebook. Nejde podle všeho o nová data, ale o informace uniklé již v roce 2019. Stejný balík byl historicky již nabízen k prodeji, ale dnes byl publikován zcela volně.

To je přinejmenším nešťastné, neboť, ačkoli nejde o data nová, lze předpokládat, že z většiny budou stále aktuální – jde totiž o seznam telefonních čísel svázaných s jednotlivými účty, spolu s vybranými dalšími informacemi.

UPDATE 6. 4. 2021: Jak se ukázalo, nakonec balík obsahoval “pouze” necelých 500 milionů záznamů, nikoli 533 milionů záznamů. Původně v něm byly obsaženy 2 regionální balíky (Africa a South Africa), které byly duplicitní a započítání obou tak způsobilo výše uvedenou nepřesnost.

Neb se data z výše zmíněného balíku dostala i ke mně, chtěl bych se s vámi podělit o několik zajímavostí které se jich týkají a mají vazbu na české uživatele výše zmíněné sociální sítě.

  • Účtů s českými telefonními čísly bylo v balíku téměř 1,38 milionu.
  • Vedle telefonního kontaktu a času posledního updatu (zřejmě) bylo u každého záznamu unikátní ID účtu a jméno a příjmení jeho vlastníka. Výjimku tvořily pouze dva záznamy, kde příjmení chyběla.
  • Informace o pohlaví uživatele byla uvedena u 93,1 % záznamů.
  • Adresa a místo narození byly uvedeny u 49,8 %, resp. 44,5 % záznamů.
  • Informace o zaměstnání byly uvedeny u 30,8 % záznamů.
  • Rodinný stav byl uveden u 25 % záznamů.
  • Datum narození bylo uvedeno u 4,4 % záznamů.
  • E-mailový kontakt byl uveden u 1,3 % záznamů.

Uniklé informace o českých účtech

Přestože nejde o nově uniklá data, lze předpokládat, že díky jejich snadné (a nově i bezplatné) dostupnosti je začnou citelně více využívat podvodníci. Pokud jste tedy před rokem 2019 využívali sociální síť Facebook, počítejte s tím, že minimálně vaše telefonní číslo (a potenciálně i další zmíněné kategorie informací) má potenciálně k dispozici kdokoli s přístupem k internetu a v případě neočekávaných telefonických hovorů se tak mějte na pozoru…

Sdílet