This page looks best with JavaScript enabled

SANS ISC Diary - Vulnerabilities don’t disappear just because we don’t talk about them anymore

 ·  ☕ 1 min. čtení

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na několik závažných zranitelností publikovaných před rokem 2020, které stále postihují překvapivě vysoké počty z internetu dostupných systémů.

Pro zajímavost níže připojuji tabulku s počty systémů v ČR, které jsou jednotlivými zranitelnostmi postižené.

CVE Počet veřejných IP adres se zranitelnými systémy CVSSv3
CVE-2019-0211 30396 7.8
CVE-2019-12525 1648 9.8
CVE-2015-1635 443 N/A, CVSSv2 10.0
CVE-2019-13917 98 9.8
CVE-2019-10149 93 9.8
CVE-2019-0708 941 9.8
CVE-2014-0160 2062 7.5
CVE-2019-9787 299 8.8
CVE-2019-12815 977 9.8
CVE-2018-6789 515 9.8

ISC diary
Sdílet