This page looks best with JavaScript enabled

SANS ISC Diary - Discovering contents of folders in Windows without permissions

 ·  ☕ 1 min. čtení

Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na zajímavou zranitlenost ve Windows, která umožňuje s pomocí útoku hrubou silou odhalovat obsah lokálních adresářů, k nimž uživatel nemá oprávnění přistupovat.

UPDATE 20. 5. 2020: V rámci přípravy podkladů pro SANSFIRE 2020 jsem vytvořil také video demonstrující zranitelnost popsanou ve výše uvedeném příspěvku. Můžete jej najít zde.

ISC diary
Sdílet